Çocuk üzerinde Babanın Payı

Çocuk üzerinde Babanın PayıÇocuklar doğduklarında

Çocuk sahibi olmak erkek ve kadın için hayatının en önemli dönemeçlerinden biridir. Yaşamlarının her anını değiştirecek olan bu yeni kavram olan ebeveynlik mutlu aileye yeni birçok sorumluluk yükler. Modern toplumda kadının çalışma hayatına katılmasıyla, erkeğin çocuğun bakımına katılma süreside uzamıştır. Bu uzamış zamanla birlikte evlilik ilişkisinin uyumlu olduğu ailelerde, baba çocuk bakımına daha çok katılmaktayken, evliliklerinde problem yaşayan bireylerde ise durum bunun tam tersi olduğu görülmektedir.

Çocuk büyürken

Gelişim; bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve cinsel alanları kapsayan çok boyutlu bir sistemdir. Çocuğun çevresine ilişkin edindiği ilk deneyimler ailede başlar ve çocuk büyüdükçe edindiği bu tecrübeler sosyal yaşamında ona rehber olur. Çocuklar ailelerinde yaşamış olduğu tecrübeleri içselleştirirler bu içselleştirilen anılar daha sonra etkileşim kurduğu kişilere karşı algılarının ve duygularının oluşturmasının temelinin oluşturur.

Baba, anne kadar etkili olabilir mi?

Yapılan çalışmaların büyük bir kısmı anne-çocuk ilişkisi üzerine olsa da, baba-çocuk ilişkisinin ihmal edilemeyecek kadar önemli olduğu fikri son yıllarda daha bir önem kazanmaktadır. Anne ve babalar çocuklarının hayata hazırlama sürecinde oldukça önemli bir rol üstlenmektedirler. Anne ve babanın çocuğun hayatında bir arada var olması sonucunda çocuk farklı ve çok sayıda uyarana maruz kalır buda bu birlikteliğin çocuğun sosyalleşme süreçlerinde ne denli önemli olduğunu göstermektedir.

Babanın çocuk bakımına katılmasıylaBabanın çocuk bakımına katılmasıyla

Psikanalizin babası sayılan Freud psikoseksüel kuramında gelişim evrelerinin öneminden bahseder. Kişiliğin ilk altı ayda oluştuğunu söyleyen Freud kişiliğin oluşmasıyla sürecinde çocuğun bu dönemde ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanamamasına göre çevresiyle ve dürtüleri ile nasıl etkileşim kurduğuna değinir.

Modern hayatla beraber rollerin değişmesiyle babalar geçmişe oranla daha fazla çocuklarıyla zaman geçirmektedirler. Babalık rolünü sadece çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak ve onu disipline etmek olarak görmeyen babaların çocuğunun hayatına değer kattığı açıkça görülmektedir. Babanın çocuğun yaşamına aktif katılımıyla çocuklardaki empati yeteneklerinin arttığı, problem çözme becerilerinin, sosyal yaşama uyum sağlamalarının daha kolay olduğu, özgüvenlerinin ve iç denetimlerinin geliştiği gözlemlenmiştir.

Babanın cinsiyet rollerindeki rolü

Bebeklik döneminde ailelerin seçtiği oyuncaklar ve giysilerle başlayan büyüme süreci çocuk büyüdükçe aynı cinsteki ebeveynini model almasıyla devam eder. Baba olan ebeveyn erkeksi özelliklerini ebeveyn rolüne taşıyarak çocuğa birden fazla cinsiyet modeli sunmakta ve cinsel kimliğin gelişmesini kolaylaştırmaktadır. Babanın özellikle erkek çocukları üzerinde rol model olduğu ve ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Ancak bunu tek belirleyici olduğunu söyleyemeyiz, babasız büyüyen pek çok çocuğun sağlıklı kimlik geliştirdikleri gözlenmektedir. Önemli olan çocukla samimi ve duygusal bir bağ kurulmasıdır.

Babının işlevselliğe katkısı

Araştırmalar babanın çocuk bakımına katılmasının olumlu etkilerinin yalnızca çocukla sınırlı olmadığını tüm ailenin bu olumlu atmosferden etkilendiğini göstermektedir. Baba rol model olmasıyla aile içi ilişkiler, sınırlar, güven, iletişim, bağlılıkla işlevsel bir hal alırken, çocuğun sosyal yaşamında arkadaşlarıyla kurduğu ilişkilerde daha sağlıklı olduğu görülmektedir. Özetle babanın da çocukların gereksinimleriyle ilgili olmaları çocuğun gelişimde en az anne kadar önemli bir yer tutuğu görülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.