Dijital Pazarlama

Bu yazımızda sizlere dijital pazarlama nedir? nasıl yapılır? çeşitleri nelerdir? faydaları ve zararları nelerdir? sorularının cevaplarından bahsedeceğiz.

Dijital Pazarlama Nedir?

Yüksek düzeyde, dijital pazarlama, arama motorları, web siteleri, sosyal medya, e-posta ve mobil uygulamalar gibi dijital kanallar aracılığıyla yayınlanan reklamları ifade eder. Bu terim, evrensel olarak üzerinde mutabakata varılmayan çok çeşitli pazarlama etkinliklerini kapsamasına rağmen, aşağıdaki en yaygın türlere odaklanacağız.

Pazarlama Nedir? 

Şimdi size dijital-pazarlama.org sitesinden bir alıntı paylaşayım:

Rekabet koşulları serbest piyasa ekonomilerinde çok daha zordur. Kalite/fiyat karşılaştırmaları, güvenilirlik/bilinilirlik oranları, tekelleşme ve daha birçok kıstas bu rekabetteki yerinizi belirler. İşte tam da burada devreye pazarlama girer.

Firmanın belirli çalışmalarını maddi kazanca dönüştürmesi için yürüttüğü sürece pazarlama denir. Her pazarlama başarılı olacak diye bir şey yoktur. İyi bir pazarlama bir stratejiye sahip olmalıdır. Pazarlama stratejisi de diyebileceğimiz bu yol haritası, şirketler için hayati önem taşımaktadır.

Alıntıda da gördüğünüz üzere strateji, pazarlama için olmazsa olmaz bir konudur.

Dijital Pazarlama 4.0 Nedir?

Önceki çerçeve web siteleri, e-posta kampanyaları, dijital reklamlar, temel sosyal medya yönetimi ve temel blog yayıncılığı içermektedir. Yalnızca web sitelerine yapılan ziyaretleri artırmaya odaklanır, ancak potansiyel dönüşüm ve uygun çevrimiçi potansiyel kalifikasyona odaklanmamaktadır. Bununla birlikte, bu en son yineleme şunları içerir:

Daha Entegre Küresel Pazarlama: Gelen ve giden pazarlama artık birleştirilmelidir. Soğuk arama ile karşılaştırıldığında, bu “ısınma” düşünün. Örneğin, birisi sitenizdeki bir blog makalesini okuduktan sonra, daha anlamlı içerik paylaşan bir e-posta ile takip edin.

Aslında en önemli konu şudur; müşteri kitleniz teknolojik ve sosyo-kültürel değişim/gelişimler nedeniyle dönüşürken, onları yakalamak istiyorsanız, sizde bu değişim/dönüşümleri takip etmelisiniz.  Yakın zamanda teknolojik değişimlerin hızı önceki zamanlara oranla çok yüksek bir ivmeyle yükseliyor. Bu durum toplumun talep ettiği mal yada hizmete ulaşma yöntemlerinin de giderek çeşitlenmesine sebebiyet veriyor. Bu çeşitlilik için internetin sahip olduğu global ulaşım kapasitesi nedeniyle, gücü inanılmaz yüksek. Bu güç, doğal olarak pazarlama alanında en büyük paya sahip olmasını sağlıyor. İnterneti takip edin ve hem satarken hem de satın alırken bu ağın olanaklarından fazlasıyla yararlanın.

Kaynaklar

https://www.marketo.com/digital-marketing/

https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/03/28/what-is-the-future-of-digital-marketing/#3268620731e3

Dijital Pazarlama

 

 

Reklam Nedir

Bugün sizlere reklam nedir? nasıl yapılır? kimler reklam yapar? reklam çeşitleri nelerdir? sorularının cevaplarından bahsedeceğiz.

Reklam Nedir?

Doğrudan posta, telefon, matbaa, radyo, televizyon ve internet gibi araçlarla, nedenler, mallar ve hizmetler, fikirler, organizasyonlar, insanlar ve yerler hakkında ücretli, kişisel olmayan, kamusal iletişim aracıdır. Genellikle bir reklam ajansı tarafından tasarlanırlar. Pazarlamanın ayrılmaz bir parçası olan reklamlar, bilgilendirmek, tanıtım ve motive etmek için tasarlanmış kamusal duyurulardır. Amaçları, alıcının düşünce modelini (veya satın alma davranışını) değiştirmek, böylece reklamverenin (birey, marka, kuruluş vb.) istediği işlemi yapmaya ikna edilmesidir. Radyo veya televizyonda yayınlandığında, bir reklam ticari olarak adlandırılır. Bazı reklam türleri aşağıdakiler gibidir;

Gazete

Gazete reklamcılığı, işletmenizi geniş bir müşteri kitlesine tanıtabilir. Görüntülü reklamlar, kâğıt boyunca yerleştirilirken, sınıflandırılmış listeler belirli bir bölümün konu başlıkları altındadır. Yerel ya da ulusal gazetenizdeki reklamların size en iyi sonuçları verdiğini görebilirsiniz. Yaratıcılık gerektirmez, gelenekseldir.

Dergi

Alanında önde gelen bir dergide reklam vermek hedef pazarınıza hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilir. Okuyucular (potansiyel müşterileriniz) dergileri boş zamanlarında okuma eğiliminde ve daha uzun süre tutmakta ve reklamlarınızı dikkat çekmek için çok sayıda fırsat sunmaktadır. Dergiler, genel olarak tüketicilere (örneğin, ilgi grubuyla örneğin kadınlara) ve ticarete (sanayi / iş tipi, örneğin konukseverlik) hizmet eden tasarımlardır. Ürünlerinizin renkli olarak gösterilmesi gerekiyorsa, bir dergideki parlak reklamlar, genellikle gazete reklamlarından daha pahalı olsa da, ideal olabilir.Dergiler genellikle belirli bir kasaba gibi küçük bir alana hizmet etmez. Hedef pazarınız dolaşımın sadece küçük bir yüzdesi ise, o zaman reklamcılık uygun maliyetli olmayabilir.

İnternet

İnternette olmak yeni müşterileri çekmek için uygun maliyetli bir yol olabilir. Düşük bir maliyetle küresel bir kitleye ulaşabilirsiniz. Birçok müşteri, satın alma kararını almadan önce çevrimiçi olarak işletmeyi araştırır.

Marka Nedir?

Marka diğer ürün, hizmet veya kavramlardan açıkça ayırt edilen, kolayca iletilebilen ve genellikle pazarlanabilen bir ürün, hizmet veya konsepttir. Marka adı, ayırt edici ürün, hizmet veya kavramın adıdır. Markalama, marka adını oluşturma ve yayma sürecidir. Markalama, bireysel ürün ve hizmet adlarının yanı sıra tüm kurumsal kimliğe uygulanabilir. Genelde, bir logo ile temsil edilirler.

İnsan Kaynakları

Topluma ait her kavram gibi insan kaynakları olgusu da sanayi devriminin varlığı ile ortaya çıkmıştır. İşletmelerde daha önceleri; işgücü, insan gücü sonraları personel sözü ile açıklanmıştır. İlk kez 19.yüzyıl sonlarına doğru çıkan personel ofisleri ile insan kaynaklarının temelleri atılmış oldu. Sanayi devriminin katı çalışma ortamında bugünkü anlamıyla insan kaynaklarının alakası yoktu. Ancak bu durum 1912 yılında Taylor’un teorisi “bilimsel yöntem” ile değişmeye başladı.

Taylorizm olarak bilinen yöntemin dayanağı sermaye sahiplerinin insanı kaynak olarak görüyor ve bu kaynaktan en verimli şekilde yararlanmayı amaçlıyordu. Veri biriktirme ve analizi gibi bugün bile hala güncelliğini koruyan yöntemlerin temelini atmış olsa da verimlilikteki başarıyı, iş tatmini ve insani ihtiyaç konularında gösteremedi ve geçerliliğini kaybetti.

Verimlilik gibi sanayi devriminin önemli niteliklerinden birinin yanına psikolojinin de eklenmesiyle birlikte personel yönetiminin yanına “insan ilişkileri” yaklaşımı eklendi. John B. Watson’ın teorisi ile testler, değerlendirmeler ön plana çıkmıştır. Daha sonra bu yaklaşımın yanına, Maslow’un çığır açan insan ihtiyaçları hiyerarşisi eklenmiştir. İnsan ilişkileri yaklaşımı her ne kadar çalışma şartlarını ve ortamının iyileştirilmesinde fayda gösterse de aynı faydayı verimlilik üzerinde gösterememiştir.

Bir çalışanın ya da çalışanların çalıştığı firmada başarılı olabilmesi için aynı süre zarfında firmanın hedeflerini bilmeli ve ona göre esnek çalışma ortamına ve takım çalışması gibi kavramlara uymalıdır.

İnsan Kaynakları Yaklaşımı

İnsan kaynakları yaklaşımı insanı üretim çarkının dişlisi değil, sahibi olarak görür. Bundan dolayıdır ki insan merkezli olarak bir firmada çalışanların, firma hedeflerini, örgütün devamlılığını ve bireyler arasında dengeli bir şekilde kendilerini geliştirmeleri ve firmaya katkı sağlamaları hedeflenir.

İnsan kaynaklarının yaklaşımını maddeler halinde sıralamak gerekirse;

 • Çalışanlar şayet doğru bir şekilde kanalize edilir ve geliştirilirse istenilen verim artacak ve şirket daha uzun soluklu kazanımlar elde edecektir.
 • Çalışanların ekonomik, sosyalve psikolojik gereksinimlerini karşılayabilmek için kurallar, programlar ve uygulamalar geliştirilmelidir.
 • Çalışanların sahip olduğu yetenekleri en üst seviyede kullanabilmeleri için kendilerini geliştirebilecekleri çalışma ortamının onlara sunulması gereklidir.
 • İnsan kaynakları programları uygulanırken firmanın hedefleri kadar çalışanların hedefleri de unutulmamalıdır.

 

İletişim Çeşitleri

İletişim, yüzyıllardan itibaren insanoğlunun doğasından gelen bir ihtiyaçtır. Aynı zamanda, ilişki kurma ve irtibata geçme ihtiyacından doğmuş bir araçtır. Bu kavram en az iki  kişi tarafından gerçekleştirilebilir. Hayatın hangi köşesine bakılırsa bakılsın iletişimin olmadığı bir nokta görmek neredeyse imkansızdır. Kavram; sözlü iletişim, yazılı iletişim ve sözsüz iletişim olmak üzere üç ana dala ayrılır.

Türleri    

Dil ve dil ötesi olmak üzere 2 alt dala sahip olan sözlü iletişimin dil ile iletişim kısmında, kişilerin karşılıklı konuşma yoluyla irtibat kurmalarına şahit oluruz. İki kişi arasındaki yüz yüze diyalog, mektup ile yazışma, günümüzün whatsapp konuşmaları, bu ve bunun gibi birçok kişiler arası irtibat kurmaya yarayan araçlar dil ile iletişime örnek olarak gösterilebilir. Dil ile iletişimde kişiler karşılıklı bilgi aktarımı yaparlar. Bu aktarım sayesinde kişilerin söyledikleri şeyler anlam kazanır.

Sözlü iletişimin bir diğer alt dalı olan dil ötesi iletişim, dil ile iletişimden farklı olarak sesin niteliğiyle ilgilenir. Kişinin ses tonu, konuşma esnasında yaptığı vurgular, sesinin hızı, sesinin şiddeti, konuşma esnasında durakladığı yerler, vurguladığı kelimeler vb. özellikler dil ötesi iletişimin ilgi alanına girer ve sözlü iletişimin bu kısmında incelenir. Dil ile iletişim esnasında kişinin ”ne”söylediği önem taşırken, dil ötesi iletişim esnasında kişinin söylediği şeyleri ”nasıl” söylediği önem taşır.

Yazılı iletişim 

İletişimin bir diğer dalı da yazılı iletişimdir. Yazının kökeninin, çivi yazısı olarak kullanılmakla beraber Sümerler tarafından Mezopotamya’dan geldiği bilinmektedir. Kişilerin yazı yoluyla gerçekleştirdikleri iletişime ”yazılı iletişim” adı verilir. Bu diğer türler ile karşılaştırıldığında, diğerlerine nazaran sınır olarak daha genişletilebilir bir biçimidir. İnsan hafızasının unutması olasıdır. Bu nedenle atalarımız ”Söz uçar, yazı kalır.” atasözünü söylemişlerdir. Uzaktan haberleşme sırasında sözden ziyade yazının kullanılması, kişinin tecrübe ettiği ya da yeni öğrendiği herhangi bir şeyi yazı yoluyla iletmesi yazılı iletişimin güvenilirliğinin bir göstergesidir. Yazılı iletişimde iletici kişi; mesajının anlaşılabilir olmasına, özenle hazırlanmış, istenilen formata uygun ve dil kuralları açısından uygun olmasına özen göstermelidir.

Sözsüz olarak gerçekleştirdiğimiz davranışların tümüne ”sözsüz iletişim” adı verilir. Sözsüz iletişime en yakın benzetmeyi vücut dili tabiriyle vermek mümkündür. Oturma şeklimizden tutun, kullandığımız jest ve mimiklerden, kurduğumuz göz temasına kadar aslında kimi zaman farkında olmadan sözsüz iletişimde bulunuruz. Psikologlar çoğu zaman verdikleri eğitimlerde kişinin söylediği sözlerden ziyade yaptığı davranışlara ve jest ve mimiklerine dikkat edilmesi gerektiğine, bu davranışların kişinin öz benliğini ve asıl düşüncelerini açığa çıkardığına dikkat çekiyorlar. Bu yönden bakıldığında, gerçek duyguları ve niyetleri açığa çıkaran bir dildir. Çoğu zaman sözlü iletişimin yerini alır. Kişiler üzerinde sözlü iletişimden çok daha fazla etki bırakabilirler. Örneğin, annenin çocuğuna bir konu hakkında ”hayır” demesi ile sert bir ifadeyle kaşlarını kaldırıp çocuğun bu isteğini reddetmesi çok farklı iki cevaptır.

Özetlemek gerekirse,  sözlü, yazılı ve sözsüz olmak üzere üç ana dalıyla birlikte insan hayatının temelinde yüzyıllardır yer edinmiş bir araçtır. İnsanoğlunun hayatını kolaylaştırmakla birlikte, birçok teknolojik gelişmeye de ihtiyaç duyulmasına sebep olmuş, bu yönüyle kültürel ve sosyal açıdan çok büyük zenginliklere sebebiyet vermiştir.

Dijital Pazarlama

Aslında dijital pazarlama gayet açık ve net bir tanımdır. Öncelikle bir satış yöntemi değildir. Ulaşılan sonuçlar sayesinde dijital kanalları kullanarak satış yapmayı sağlayan bir iletişim süreci ve pazarlama yöntemidir. Öne gelen dijital pazarlama kanalları ise sosyal medya, internet ve mobil platformlardır.

Dijital pazarlama günümüzde yeni pazarlama trendinin çok ötesindedir. Rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşmayı kolaylaştırarak; tedarik zinciri optimizasyonu, ulaşılamayan alt segmentleri hedef alma, aracısız dağıtım modeli, pazarı daha verimli hale getirme, yeni iş modelleri üretebilme, şeffaf ve dürüst bir pazar gibi avantajlar sağlamaktadır.

Yapılan araştırmalar sonucu ülkemiz nüfusunun yüzde 50’sinin aktif internet kullanıcısı olduğu saptanmıştır. Mobil pazarlama ve e- ticaret de tüketiciler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Ürün sahibi internet ve farklı medya platformlarını kullanarak ürün satışını gerçekleştirmektedir. Dijital pazarlama, geleneksel pazar yöntemi anlayışını baz alarak daha güncel ve interaktif dünyaya uyumlu hale getirmektedir.

Dijital pazarlama sayesinde birden fazla dijital pazarlama kanalı kullanarak markanızı tanıtabilir ve satış potansiyelini arttırarak rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz.

Dijital Pazarlama Nerelerde Kullanılır?

Teknolojini gelişmesiyle birlikte bant genişlikleri ile birlikte mobil cihazlar artmakta ve yaşam biçimi değişmektedir. Bununla birlikte alışveriş ve satın alma alışkanlıkları da etkilenmektedir. Bir firma ya da markanın dijital pazarlama sürecindeki ismi dijital pazarlama olarak bilinmektedir. Çağımızın gelişime en açık pazarlama yöntemidir.

Dijital pazarlama televizyon, radyo, gazete gibi yöntemler yerine daha interaktif yöntemler kullanarak tüketici ile iletişime geçmektedir. Dijital pazarlamanın kullandığı yöntemler her gün yeni yaklaşımlarla güncellenmektedir. Dijital pazarlama web pazarlama, online pazarlama, e- marketing gibi farklı isimlerle de anılmaktadır. Bu pazarlama yöntemi sayesinde doğru kitleye doğru zamanda ulaşabilirsiniz. Tabi bunun için dijital pazarlama kanallarını daha etkin bir biçimde kullanmanız gerekmektedir.

Dijital pazarlama; logo yazı tipi gibi marka varlıklarında, internet sitelerinde, çevrimiçi broşürlerde, ders kitaplarında, blog yayınlarında, infografiklerde, e-kitaplarda, teknik sözlüklerde, Facebook linkedin instagram gibi sosyal medya kanallarında, etkileşimli araçlarda kullanılmaktadır.

Dijital Pazarlamanın Faydaları

Pazarlamacıların gerçek zamanlı olarak doğru sonuçlara ulaşmasını sağlayan bir pazarlama yöntemidir. Şu şekilde örnek verebiliriz; bir gazete üzerinden yayınladığınız reklamın kaç kişi tarafından görüldüğünü ve beğenildiğini ölçemezsiniz. Ayrıca reklamın bir satıştan sorumlu olup olmadığı da kesin olarak bilinmeyebilir. Fakat dijital pazarlama sayesinde tüm bu istatistikleri ölçebilir ve reklamları analiz edebilirsiniz.

Dijital Pazarlama Taktikleri

 • Arama motoru optimizasyonu (SEO); web sitenizi arama motorlarında en üst sırlarda çıkabilecek şekilde optimize edebilirsiniz.
 • İçerik pazarlama; marka bilinci oluşturarak trafik artışı sağlayabilir, müşteri potansiyelini arttırmak amacıyla içerikler oluşturulabilir ve tanıtım yapılabilir.
 • Inbound pazarlama; online içerik kullana müşterileri çekme, dönüştürme ve içeriği sevdirecek bir yaklaşımda bulunmak
 • Sosyal medya pazarlamacılığı; marka bilinci oluşturarak trafiği ve işletmenin potansiyelini arttırmak için kullanılan en etkili yöntemlerden biridir.
 • Pay- Per- Click (PPC); reklamlara tıklandıkça her tıklama başına maliyet ödeyerek yayınlayabileceğiniz reklam kanalıdır. Buna örnek olarak Google Adwords verilebilir.
 • Mail marketing; müşteriler ile iletişim kurmak için kullanılan bir yoldur. Ürünü tanıtmak, indirimlerden haberdar etmek ve etkinlikleri tanıtmak amacıyla kullanılmaktadır. Üstelik tüketicileri direk web sitenize yönlendirecek bir içerik oluşturabilirsiniz.
 • Dijital yayınlar; blog ve benzer içerik tabanlı web siteleri aracılığıyla marka bilinirliği çalışmalarına verilen isimdir.

Dijital Pazarlama Konuları

Dijital pazarlama; 4 temel adımdan oluşmaktadır. Bunları şu şekilde açıklayabiliriz;

Acquire: müşterileri web sitenize çekebilmek amacıyla yaptığınız aktiviteleri kapsayan bir tekniktir. Arama Motoru Reklamları (PPC),Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), E-mail Marketing, Gelir Ortaklığı, İnteraktif Karşılaştırma (Interactive Comparison), Sosyal Medya Pazarlama, Reklam Ortaklığı, Viral Pazarlama, İçerik üretme/paylaşma, RSS, Online PR belli başlı konulardır.

Convert: müşteriyi web sitenize çekmeyi başardıktan sonra hedeflerinize ulaşmak için sonrasında yapacağınız aktivitelerdir. Hedef her zaman için satış olmayabilir. Bir blogda yer alan yazının okunma sayısı ya da okunan yazı sayısı, yazının beğenilme sayısı, paylaşılma sayısı, takip sayısı gibi şeyler de olabilir. bir gazete sitesinde yer alan haberin kaç kez okunduğu kaç haber okunduğu, sitede toplam geçirilen zaman olabilir.Müşteri Karar Destek Mekanizmasının güçlendirilmesi, içerik yönetimi, kişiselleştirme, müşteri segmentlerini belirleme ve hedefleme çalışmaları, Kullanılabilirlik ve erişilebilirlik çalışmaları, sitenin işe yararlılığını arttırma, satış metinlerini ikna edici yazma, E-posta Pazarlama bu aşamada yer alan aktivitelerdir.

Measure&Optimize: bu aşamada neyi doğru neyi yanlış yaptığınızı ölçebilirsiniz. Böylece kendinizi rakipleriniz ile karşılaştırarak yeni önlemler alabilirsiniz. Dijital pazarlamanın aktiviteleri arasında en önemli adım budur. Çünkü başarınızı burada ölçebilir ve ona göre kendinizi değerlendirebilirsiniz. Bu sebeple ilk olarak web sitenizin performansını analiz etmeniz gerekecektir.

Retain&Grow: bu aşamada müşteriler ile olan ilişkilerinizi değerlendirebilirsiniz. Müşterilerinizi memnun ederek onların daimi müşterileriniz olmalarını sağlayabilirsiniz.Bu aşamada e-mail marketing, sadakat programları, kişiselleştirme, dinamik fiyatlandırma stratejileri, referans programları, topluluk oluşturma tekniklerini kullanabilirsiniz.

Dijital pazarlamanın yayıldığı bu geniş alan gözünüzü korkutmasın. Dijital pazarlama sizin için eğlenceli bir ortam haline dönüşecektir.